PostIB : Framtagning av produkt för notifikation av post

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

Författare: Bassam Husein; Ihab Al-maeeni; [2021]

Nyckelord: Mail; Arduino; Python.; Post; Arduino; Python.;

Sammanfattning: PostIB tillhandahåller en produkt som skall kunna lämna en notifikation när brev eller paket anlänt till mottagarens brevlåda. Dessa notifikationer skall presenteras hemma för användaren. Då produkten inte finns på svenska marknaden, sattes projektplanen upp tillsammans i projektgruppen, där mål och krav definierades.   Arbetsprocessen inleddes med en marknadsanalys samt en kundundersökning, för att ta reda på samtliga möjliga lösningar för denna produkt. Genom kundundersökningen kunde man ta reda på vad potentiella kunder skulle vilja ha för funktioner i produkten. Den slutgiltiga rapporten i marknadsanalysen visade att befintliga produkter finns, men saknade en del av vad projektgruppen söker.   PostIB plattform konstruerades samt utvecklades på ett sådant sätt där möjlighet för vidareutveckling finns. Då produkten inte är likt marknads konkurrenter, är denna innovation mer anpassad för den digitaliserade marknaden.   Projektet delades upp i olika faser för att uppnå ett framgångsrikt resultat av produkten. En planering över hur arbetet skulle gå till väga utfördes, där funktioner och algoritmer sattes upp. Den andra delen av arbetet var struktur och konstruktion. Under denna del fick projektgruppen göra en utvärdering av samtliga sensorer samt implementera konstruktionsfasen. I avslutande fas av projektet sammanfogades samtliga delar, där en slutgiltig prototyp presenterades.   Slutresultatet av produkten resulterade en slutgiltig funktionell prototyp som kan skicka en notifikation i form av en signal till en mottagare som i sin tur presenterar signalen grafiskt på ett användargränssnitt.   Prototypen motsvarade projektgruppens förväntningar men hade önskats att utvecklas ännu mer utifrån gruppens preferenser. Dessa önskemål bedömdes slutligen som ett projekt för vidareutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)