Knowledge sharing with ERP - system within companies

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

Författare: Romana Ferenc; Irena Dujmovic; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)