DELAMINATING PAINT IN AN 18TH CENTURY CANVAS WALL PAINTING A Case Study at the von Echstedt Manor

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Författare: Lisa Bandgren; [2021-10-28]

Nyckelord: Delaminating Paint; Canvas Wall Paintings; Material Analysis;

Sammanfattning: Degree project for Master of Science with a major in Conservation2021, 30 HECSecond Cycle[2021:26]

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)