Ligga i Lund 2010: En studie kring moderna könsrollers inverkan på studerandes attityd till kärleksideologin samt användande av internet för sexuella ändamål

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka om könsskillnader finns i attityd till kärleksideologin samt användande av internet för sexuella ändamål hos en grupp studerande vid Samhällsvetenskapliga Fakulteten, Lunds Universitet. En enkätundersökning på internet genomfördes. Förfrågan om att delta i undersökningen skickades ut till 2900 studerande via deras studentmejladresser. Data från 410 respondenter testades statistiskt. Hypoteserna, att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan kvinnor och män gällande attityd och beteende, bekräftades på alla punkter utom om deltagarna letat efter någon att flirta med på internet. Tidigare forskning har visat att det sker en förändring i könsrollerna vilket antas vara anledningen till att hypoteserna stämde i tre av fyra analyser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)