Användbarhetstestning - ur en programmerares perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

Sammanfattning: MarketTools är ett auktionsverktyg som har skapats av Diflex AB. Ett auktionsverktyg som är jämförbart med ”Blocket” eller ”eBay”, fast som är specialiserat för större auktioner så som till exempel lantbruksmaskiner eller bilar. Grunden var redan skapad och det fanns en fungerade hemsida, www.markettools.se. Examensarbetet gick delvis ut på att vidareutveckla denna hemsida som är gjord i ASP.net och lägga till ytterligare funktionalitet som skulle göra det enklare för administratörerna av hemsidan för avslutade auktioner. En utskriftssida för avslutade auktioner och ett fakturaverktyg utvecklades och skulle senare användartestas. Det primära syftet med examensarbetet var att undersöka olika testmetoders effektivitet efter tid för att förbereda testerna mot hur mycket användbar feedback som ges tillbaka från dessa - ur en programmerares perspektiv. Fokus låg på att få en djupare inblick i olika testmetoder som anses lämpliga för ett projekt av denna typ. Ett par metoder för att mäta användbarheten från detta perspektiv skulle väljas och användes genom hela projektet. Examensarbetet resulterade i en jämförelse mellan direkt observation och undersökningar och sedan ställa deras styrkor respektive svagheter mot varandra. Ur en programmerares perspektiv handlar allt om att konkret få ut informationen om var problemen ligger, vilket den direkta observationen ger väldigt mycket bättre än undersökningarna. Men med undersökningarna är det möjligt att man får in fler svar, samtidigt som risken finns att dessa inte ger konkreta svar på de frågor som programmeraren söker svar på. Detta kan resultera i information som inte kan användas vilket i sin tur inte medför att sidan blir mer användarvänlig eller till och med sämre än utgångsläget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)