Utveckling av espressomaskinens verktyg för bättre ergonomi : Ergonomiprojekt i uppdrag av 3TEMP AB

Detta är en M1-uppsats från

Författare: Oscar Staf; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Uppdragsgivaren 3TEMP AB tillverkar för tillfället kaffemaskiner. Nu har 3TEMP visionen att med en ny produkt kunna ta sig in på espressomaskinsmarknaden. De har planer på att utveckla en espressomaskin och ta bort vattentanken för att maskinen ska bli mer tillgänglig och stilren. Företaget vill därför att de komponenter som används vid bryggning ska ergonomiskt analyseras och utformas för att öka baristans ergonomi och ge ett nytt intryck på espressomarknaden med nytänkande design. Dessa delar ska sedan sättas samman med ett framställt maskinhölje för att forma en färdig espressomaskin.Målet med projektet har varit att få fram ergonomiska verktyg och göra utformningar, för att de ska bli aktuella på marknaden och passa företaget. För att hitta så många möjliga lösningar som möjligt användes designprocessen. Detta innefattar en förstudie, kravspecifikation, idégenerering, konceptutveckling och konceptutvärdering. Resultatet slutade med CAD-modeller på de analyserade delar. På ett av verktygen gjordes en 3D-printning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)