Elektroniskt matbeställningssystem (EMS) : Androidapplikation för matbeställning i restauranger

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Författare: Jerry Fan; Zhouije Fang; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna rapport/exjobb var att utveckla ett elektroniskt matbeställningssystem (EMS) som tillåter både kunder och restauranger att hantera matbeställningar med hjälp av elektroniska apparater (smarttelefoner, surfplattor). Anledningen till varför vi utvecklade ett EMS är p.g.a att folk i allmänhet hellre väljer att äta vid snabbmatsrestauranger istället för vid traditionella restauranger under lunchtid. Väntetiden är för lång inom traditionella restauranger idag, och tiden räcker inte till för att både vänta en längre tid på sin mat samt hinna äta den under lunchtid. Detta system erbjuder ett sätt att minska väntetider när kunder besöker restauranger. Systemet skapar även ett mer effektivt och modernt arbetssätt för restaurangpersonalen vilket till stor del förenklar deras arbete. Systemet består av fyra Androidapplikationer och en databas som lagrar data för restaurangmenyer. Genom att köra simuleringar med AnyLogic och utföra en applikationstestning i en vald restaurang, har vi fått önskat resultat, vilket visar att väntetiden minskar om man börjar använda vårt system. Väntetiden minskar med i genomsnitt 3 minuter. De utvecklade applikationerna i detta arbeta är inte slutprodukter. Det finns funktionaliteter i systemet som inte än har implementerats, som t.ex. mobilbetalningssystem, bordsbokning m.fl. Alla dessa saknade funktioner tillsammans med fler produkttestning förväntas ske i framtiden.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)