Hur gör UR : en fallstudie på UR

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Clas Brilkman; Jonni Fidler-dennis; [2010]

Nyckelord: mcs; verksamhetsstyrning;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)