Bedömning för lärande i grundsärskolan : Lärares erfarenheter av och uppfattningar om bedömningsarbete

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

Författare: Gunilla Blomqvist; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)