En utredning av förvaltningsmyndigheter och deras handläggning

Detta är en Magister-uppsats från Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Niklas Storvall; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: De svenska förvaltningsmyndigheterna finns över hela Sverige och kan vara ansvariga för en rad olika arbetsområden. De statliga förvaltningsmyndigheterna ska sköta den offentliga förvaltningen. Förvaltningsmyndigheterna ska på ett självständigt sätt, och under eget ansvar, genomföra handläggningen i de ärenden de är ansvariga för. En av de mest centrala principerna för svenska myndigheter, är den som kallas för offentlighetsprincipen. Förvaltningslagen har som mål att främja rättssäkerheten genom att garantera en snabb och effektiv handläggning vid förvaltningsmyndigheter i myndighetsutövning mot enskilda individer. Begreppet rättssäkerhet innefattar ett krav på förutsägbarhet för de enskilda i ärenden vid myndigheter. Syftet med denna uppsats är att genomföra en utredning av de förvaltningsrättsliga bestämmelserna som gäller myndigheter och deras handläggning, samt rättssäkerheten vid myndigheter i Sverige och vid handläggningen av ärenden. Den myndighet jag valt att fokusera lite närmare på är Försäkringskassan, eftersom det är den myndighet som det har skrivits mycket om i media. Jag har kommit fram till slutsatsen att rättssäkerheten vid Försäkringskassans handläggning ofta är bristfällig.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)