Var finns "lagom-knappen"? : En kvalitativ studie om gränsöverskridande arbete och Work-Life Balance

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

Författare: Elin Nelin; Oscar Berg; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)