Digitalisering av analoga arbetsmoment : En intervjuestudie av applikationen "Storesprint" vid IKEA Karlstad

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Digitalisering utav analoga arbetsmoment innebär att man omvandlar en arbetsprocess som tidigare varit utförd manuellt till att göra om den så att den kan utföras enbart via en dator eller en mobil. I denna uppsats har IKEA Karlstad undersökts för att ta reda på hur de implementerat digitaliseringen utav några av sina arbetsprocesser och hur implementeringen har påverkat arbetet för de anställda på IKEA Karlstad. För att ta reda på detta så har sex intervjuer genomförts, tre intervjuer med personal som varit med i implementeringsprocessen samt tre intervjuer med övrig personal på olika avdelningar. Detta för att få både personer som deltagit i implementeringsprocessen och annan personals uppfattning. Resultatet av intervjuerna visar att digitaliseringen av de tidigare analoga arbetsmomenten resulterat i två mycket effektivare arbetsprocess än tidigare. Då denna implementation var en mobil applikation ökade mobiliteten vid utförandet av arbetsuppgifterna, samt sparade kostnader vid inköp utav material som man tidigare använt vid utförandet utav arbetsprocessen. Slutsatsen för denna undersökning är att implementeringen gick väldigt smidigt till och att de anställda är mycket positivt inställda till den förändring som skett.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)