Ständiga förbättringar: utvärdering av rutin för
avvikelsehantering och genomförande av förbättringsprojekt
med tillämpning av statistisk processtyrning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Detta examensarbete är utfört vid Indexator AB som bland annat tillverkar
lågvarvande vingmotorer för runtomsvängande hantering av gods. Bakgrunden
till examensarbetet är att företaget sett en ökande trend i andelen
kassationer.

Syftet med examensarbetet är att undersöka om rutinen för hantering av
avvikelser uppfyller grunderna för ständiga förbättringar och om hantering
och uppföljning av avvikelser sker på ett effektivt och systematiskt sätt.
Målet är att ge förbättringsförslag som förbättrar rutinen. Examensarbetet
syftar också till att identifiera och genomföra ett förbättringsprojekt med
tillämpning av statistisk processtyrning. Rutinen för avvikelsehantering
utvärderades genom intervjuer med anställda och analys av dokumenterade
avvikelser. Resultatet från undersökningen visar att rutinen och
arbetssättet inte bör förknippas med förbättringsarbete utan istället bli en
utpräglad metod för att upprätthålla nuvarande kvalitetsnivåer.
Förbättringsförslag har lämnats med utgångspunkt från detta och innefattar
bland annat att:

# Avvikelser klassificeras och ges olika prioritet beroende på
allvarlighetsgrad

# Allvarliga problem dokumenteras med avvikelserapport och de steg som finns
föreskrivna i rutinen följs

# Avvikelser som är begränsade till omfattning, kostnad och komplexitet ska
registreras men inte behandlas på ett lika resurskrävande sätt som allvarliga

Statistisk processtyrning användes på en process där rotatoraxlar
finsvarvas. Övervakning och styrning av två mått som bearbetas med samma
verktyg identifierades som starkt bidragande till kassationerna. För att
åtgärda problemet rekommenderas att:

# Operatörerna informeras och utbildas så att relationen mellan diametern på
lagerbana och rotor övervakas

# Parameterjusteringar måste göras för att centrera måttet för
rotordiametern mellan dess toleransgränser

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)