Hur viktiga är betygen?: undersökning av elever i årskurs 8 i Piteå

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Arbetsvetenskap

Författare: Anette Berggren; [2010]

Nyckelord: Elever; skola; betyg; status; krav;

Sammanfattning: Svenska elevers resultat i skolan har sedan mitten av 1990-talet
försämrats. Det finns flera olika orsaker, bland annat att när kommunen tog
över ansvaret för skolan blev den svenska skolan mer avreglerad. Det var
meningen att kommunen som har mer kunskap på lokal nivå skulle kunna
fördela resurserna och göra skolan mer likvärdig, men så är det inte idag.
Det finns även kopplingar till att prestationerna och föräldrars
socioekonomiska status påverkar resultaten. Men även tiden föräldrarna har
med barnen har minskat, mycket på grund av att båda föräldrarna arbetar
idag. Inför valet av undersökning kontaktades en högstadieskola då
ungdomar, skola och betyg känns intressant. I denna skola upplevdes det att
många elever nöjer sig med godkänt och syftet är att ta reda på hur elever
upplever skolan och betygen och vad som påverkar de. Antoni Lindgren (2005)
menar att skolan har förändrats och idag krävs ett mer personligt
engagemang av eleverna själva. Samtidigt som eleverna anpassas till
medelklassens normer och värderingar och Lindgren (2005) menar att detta
inte passar alla. De elever som deltagit i undersökningen har alla liknande
hemförhållanden. Det vill säga att deras föräldrar har liknande social
status, en av dem har i regel en högskoleutbildning. Nästan alla elever har
en positiv syn på skolan och betygen samtidigt som de upplever att deras
kompisar också har det. Alla är medvetna om betygens betydelse och strävar
efter högre betyg. Eleverna själva anser att om det finns krav på dem så är
det de själva som ställer de. Men att föräldrarna förväntar sig att de
klarar av skolan. Angelöw (2000) menar att samhällets förväntningar på oss
blir våra egna. Att vi själva ställer samma krav och förväntningar som
omgivningen runt omkring oss.


  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)