Skapar vissa företagsstrukturer, ledning och styrning särskilda kulturtyper? : – En studie i om ledning, Struktur och styrning kan påverka och skapa särskilda företagskulturtyper

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Författare: Ali Krcic; Robin Haldin; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)