Behandling av killar och män som lider av en “tjejsjukdom” : - En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av att arbeta med män med ätstörning

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Christoffer Hermansson; Caroline Vaske; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)