MOMSHAMING : En kvalitativ kritisk diskursanalys om hur nätkritik mot kvinnor utspelar sig på Isabella Löwengrips blogg.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: I det svenska samhället idag är det vanligt att mammor delar med sig av sitt liv på sociala medier. En av dessa mammor är Isabella Löwengrip som är en välkänd person i Sverige och har över 1,5 miljoner följare på sin blogg. Isabella bloggar om sitt vardagsliv och hur det är att vara ensamstående med två barn. Något som blivit ett återkommande mönster i Isabellas kommentarsfält på bloggen är att det publiceras kritik riktat mot hur hon uppfostrar sina barn. Denna typ av diskriminering har fått benämningen “momshaming”.   Denna kvalitativa studie undersöker hur momshaming utspelar sig i Isabella Löwengrips blogg. Det görs utifrån ett feministiskt perspektiv med hjälp av CDA och normteori. Metoden som används är kritisk diskursanalys där sju analysverktyg använts. Fem inlägg har valts ut där kommentarerna och inläggen studeras för att kunna ta reda på vad läsarna reagerar på och hur momshaming utspelar sig i kommentarsfältet.   Studien identifierar fyra olika teman inom momshaming kommentarerna: ironi, tid, ”de är ju bara barn” och jämförande med sig själv. Studien visar på att momshaming uppstår när läsaren anser att Isabella bryter mot normen för hur en “bra” mamma ska vara. Momshaming utspelar sig genom att läsarna kommenterar negativa kommentarer. Det vanligaste temat är kritik mot att Isabella inte spenderar tillräckligt med tid med sina barn och att barnen inte behandlas som barn. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)