Fina kvinnor och starka män : - En studie om genuskonstruktioner inom fitnesstävlingar

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)