En fallstudie om kundlojalitet med Recency-Frequency-Monetary-modeller

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik; Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och informatik

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)