En studie om hur livsmedelsbutiker arbetar för att minska matsvinnet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Matsvinn är ett globalt problem som bidrar till ett onödigt resursutnyttjande som genererar stora mängder utsläpp av växthusgaser. Detta bekymmer skulle kunna förhindras, eller åtminstone minskas, genom ett arbete på långt lägre nivå, såsom i de enskilda livsmedelsbutikerna. Forskning visar på att risken för att matsvinn uppstår från första början kan minskas genom att butikerna använder sig av automatiska ordersystem, men trots att butiker följer detta råd står de ändå där med en mängd varor som konsumenter gärna inte betalar fullpris för. Denna studie undersöker hur tre olika livsmedelsbutikskedjor i Göteborg arbetar gällande inköpsprocesser, beställningssystem och hantering av det matsvinn som uppstår i butikerna, men också hur de med ansvar över butikerna tänker att matsvinnet skulle kunna minskas ytterligare i framtiden. Den information de ger jämförs och kopplas ihop tillsammans med tidigare forskning i ämnet för att se vad de gör rätt och vad de skulle kunna förbättra. Att minska det matsvinn som trots allt uppstår i butikerna kan göras, och görs, på en mängd olika sätt, såsom att reducera priset på varor som snart passerar sitt bäst-föredatum, att donera maten till välgörenhet eller att sälja maträtter lagade på snart utgångna varor. För att minska risken att matsvinn uppstår från första början kan butikerna utveckla sina inköpsprocesser till att bli mer effektiva, vilket skulle kunna ske genom att mer ofta uppdatera datasystemet med aktuellt saldo över butikens varor, eller genom att lägga mer tid på att analysera konsumenternas prognostiserade efterfrågan, så att risken för att för stora kvantiteter beställs in minimeras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)