Dimensionering av en friidrottshall : En ekonomisk jämförelse mellan två olika lastbredder

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

Sammanfattning: I detta arbete jämförs två olika lastbredder för att se vilken lastbredd som blir billigast.  Dessa lastbredder är baserade på ett antaget standardmått och en optimering av bärplåten som används i arbetet. Den valda konstruktionslösningen kontrolleras i både brott- och brukgräns samt dimensionering enlig reducerat tvärsnitt för brand enligt gällande lagar och regler. Branddimensioneringen är till största del det dimensionerande lastfallet för de bärande delarna. Dimensioneringen avser endast träkonstruktionen och dragbanden i stål. Platta och kopplingar dimensioneras inte men diskuteras i diskussionen. Arbetet behandlar inte bara dimensioneringen av konstruktionen i friidrottshallen utan ett skissförslag tas även fram efter ett lokalprogram och en bebyggelseplan över det tillgängliga området. Skissförslaget arbetas fram genom IAAF:s standarder för inomhushallar och diverse planer över svenska friidrottshallar. Hallen konstrueras i trä och med dragband i stål för stagningen av vind. Takkonstruktionen består av en bärplåt och ett fiskbuksfackverk med en spännvidd på 61 meter. Takkonstruktionen vilar på träpelare som för den lasterna i grunden, dimensionerna på hallen är 61x125x15 meter stor. Den kortare lastbredden blir billigare och skulle antagligen bli ännu billigare om kostnaderna för plattan och kopplingarna räknades med i resultatet. Idén till detta arbete kom av en slump då friidrottshallen i Östersund klassas som otjänlig på grund av mögel och en friidrottstränare som jobbar åt kommunen har startat ett ideellt projekt. Projektet avser att bygga en ny, större friidrottshall inom Östersunds arenaby-område.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)