Röd mot vit identitet: en diskursanalys av den svenska medierapporteringen av det finska inbördeskriget

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Det finska inbördeskriget bröt ut i januari 1918, varade i drygt fyra månader och kostade över 30 000 människoliv. Konflikten stod mellan de borgerliga vita och de socialistiska röda. Med hjälp av diskursanalys och teorier om fiendebilder analyserar vi hur identiteterna för de båda i konflikten inblandade sidorna aktiveras och reproduceras, och hur dessa identiteter används vid skildrandet av handlingar. Utifrån vår analys av artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ser vi hur de rödas identitet fixeras vid begrepp som utmålar dem till ett hot mot samhället samtidigt som det gör deras motståndare, de vita, till samhällets beskyddare. De röda ikläds således rollen som fienden. Vidare menar vi att det i diskursen även finns en skillnad i hur våldshandlingar av de olika sidorna framställs; de röda görs till ansvariga för sina handlingar medan diskursen tonar ned de vitas ansvar för sina handlingar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)