Naturnära miljövän, lågkonsumerande stadsbo elleverklighetsdistanserade världsuppfattningar? : - En kulturgeografisk studie av medvetenheten om den egna energianvändningen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Kulturgeografiska institutionen

Författare: Nils Edfast; [2013]

Nyckelord: Energianvändning; självbild; hushållsenergi;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)