Alltid nåbar - aldrig fri : En studie om hur unga vuxna upplever mobiltelefoner

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Johanna Danielsson; Elin Ahlberg; [2020]

Nyckelord: Mobiltelefon; Beroende; Interaktion;

Sammanfattning: Utvecklingen av modern teknologi går fort framåt. Det är inte länge sedan mobiltelefoner var stora, klumpiga och endast kunde användas till att ringa samtal. Dagens smartmobiler erbjuder många fler funktioner än så. Utöver att vara ett verktyg för att upprätthålla sociala relationer gör mobiler det möjligt att enkelt och snabbt uträtta en mängd ärenden, något som uppskattas i vårt moderna samhälle. Mobiltelefonen utgör en central del av många människors liv. I Sverige äger i stort sett alla en mobiltelefon och personer som blickar ner i sin mobil syns överallt. Eftersom att utvecklingen skett så snabbt vet vi inte säkert hur all mobilanvändning påverkar oss och vårt samhälle i det långa loppet. Forskning som gjorts visar på potentiella faror och allvarliga konsekvenser med att spendera mycket tid med sin mobil. Förutom att mycket mobilanvändning kan orsaka sämre fysisk hälsa kan det även vara skadligt för människors mentala hälsa. Ökad ångest och stress över att ständigt vara uppkopplad är exempel på vad mobilanvändandet kan orsaka. Denna studies syfte är att undersöka hur unga vuxna upplever sin mobiltelefon och hur de upplever att mobiltelefoner påverkar sociala relationer. Genom att använda oss av en fenomenologisk analysmetod har vi sammanställt resultatet från tio intervjuer där vi bett unga vuxna berätta om sina upplevelser. I vår analys har vi använt Herbert Marcuses kritiska teori och Erving Goffmans dramaturgiska teori. Vårt resultat pekar på att unga vuxna upplever både för- och nackdelar med sina mobiltelefoner. Samtliga respondenter upplever sig vara beroende av sina mobiltelefoner, och spenderar mer tid med sina mobiler än vad de trodde. När det gäller mobiltelefonens roll i sociala situationer upplever många att mobiler kan störa umgänget. Trots detta är alla de vi har intervjuat överens om att en mobiltelefon idag är en social nödvändighet för att inte hamna utanför.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)