Den nya butiksupplevelsen online : Hur kundupplevelsen i liveshopping kan designas för att leda till högre köpintentioner

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Introduktion: Att skapa en stark kundupplevelse har inom de senaste åren blivit en fokuspunkt inom marknadsföring bland både ledande företag och forskning. De flesta studier inom kundupplevelse har behandlat kundupplevelsen i fysisk handel och inom e-handeln. Nu har ytterligare en handelsvariant, liveshopping, skapats som ser ut att slå igenom världen över. Precis som kundupplevelsen designas effektivast på ett visst vis när den sker i fysiska handeln och på ett annat vis när den sker i e-handeln, anser vi att det borde finnas en optimal design för kundupplevelsen inom liveshopping. Syfte: Denna studie syftar till att undersöka hur kundupplevelsen i e-handelsformatet liveshopping kan designas för att påverka konsumenters köpintention positivt. Frågeställningar: Hur påverkar konsumenternas kundupplevelse dess köpintentioner vid liveshopping? Vilken roll spelar typ av värd för konsumenters köpintentioner i liveshopping? Vilken roll spelar graden av personlig interaktion för konsumenters köpintentioner i liveshopping? Metod: Denna magisteruppsats använder sig av kvantitativ strategi, deduktiv ansats, tvärsnittsdesign och enkätmetod. Studiens insamlade data analyseras med variansanalyser i SPSS. Resultat: Studien kommer fram till att den underhållande och sensoriska, den informativa samt den sociala dimensionen av kundupplevelsen påverkar köpintentionerna i liveshopping positivt. Studien visar även att desto mer personlig interaktion i liveshopping, desto högre köpintentioner har konsumenterna samt att en produktexpert leder till högre köpintentioner än en influencer. Kunskapsbidrag: Studien bidrar med kunskap om kundupplevelsen i ett nytt ehandelsformat, liveshopping.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)