Case studies of Swedish Non-Profit Organization's (NPO) fundraising process : Adaptation of Balanced Scorecard Business Model for fundraising success

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Halmstad

Författare: Maitrayee Roy; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)