Stöd till barn till frihetsberövade föräldrar : - En intervjustudie med representanter från tre olika stödverksamheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Josefin Liljedahl; Jenny Burman; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)