Svartvit Fröken Julie : En analys av maktrelationerna i J.M Coetzees roman Disgrace

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Institutionen för humaniora

Författare: Anna Nyberg; [2007]

Nyckelord: Disgrace; Onåd; Coetzee; Genus;

Sammanfattning:

Syftet med uppsatsen är att identifiera och analysera maktrelationerna i J. M. Coetzees roman Disgrace. Främst analyseras genusrelationerna och då i huvudsak i anslutning till huvudkarktären David Lurie. Det har också lagts stor vikt vid hur svarta och vita förhåller sig till varandra.

Studien har visat att maktrelationerna mellan romanens karaktärer både sam- och motverkar, samt är föränderliga. Huvudkaraktären besitter många betydelsefulla maktaspekter och har därför möjlighet att utnyttja den unga studenten Melanie sexuellt. Paradoxalt är detta också orsaken till att hon kan anmäla detta, då hennes underläge är så totalt att anmälan utan problem kan ses som befogad.

Mellan karaktären Petrus och huvudkaraktärens dotter Lucy är maktförhållandet mer komplext då Lucy är vit och kvinna, medan Petrus är svart och man. Deras maktrelation går från Lucys fördel – då de förhåller sig som svart och vit till varandra – till Petrus fördel – som man och kvinna. Detta sker genom deras egna sociala genuskonstruktioner som i sin tur tar sin näring i Lucys fysiska upplevelser: både våldtäkten och graviditeten som den orsakar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)