The Fallacy of The Cox, Ingersoll & Ross Model. An empirical study on US bond data

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Finance

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)