Parlamentarisk konvergens eller polarisering? : En jämförande textanalys av österrikiska och svenska partiers ståndpunkter i migrations- och EU-frågor

Detta är en Master-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Författare: Gustaf Bergsten; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)