Effektivare vård : en studie om åtgärder för att uppnå kortare köer och bättre flöde

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Hjärtmottagningen vid Alingsås lasarett upplever problem som långa köer och variation i resurstillgänglighet, något som idag är vanligt i vårdorganisationer. Detta är en problematisk situation med tanke på att köerna består av patienter som behöver undersökning och vård. Denna studie har som mål att finna lösningar på hur ett effektivare flöde kan uppnås och hur detta kan skapa kortare väntetider och en tillgängligare vård. Slutsatser som tas upp är att fokus på flödeseffektivitet är högst väsentligt för att få ett bra flöde på en vårdmottagning. Detta påverkas av planeringen på mottagningen, resurstillgängligheten och kommunikationen. Att minska den variation i resurstillgänglighet som råder i dagsläget leder till att det är lättare att matcha efterfrågan med resurser vilket i sin tur påverkar köer och flödet. Kommunikationen kan förbättras med hjälp av kontinuerliga möten och förbättringsgrupper som leds av personalen på mottagningen. Processkartläggning är också något som är viktigt då detta leder till att personalen lär sig om varandras arbete och får förståelse för detta. Processkartläggningen leder också till att onödigt arbete kan elimineras och istället lägga fokus på bra vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)