Elizabeth Bennet vs Katniss Everdeen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: Analys av hjältinnan utifrån ett feministiskt perspektiv. En jämförelse mellan Jane Austens hjältinna Elizabeth Bennet i Pride and Prejudice och Suzanne Collins hjältinna Katniss Everdeen i The Hunger Games.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)