Lyxaktier - en studie om lyxaktiers risk och Sharpekvot

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Författare: Moa Olsson; [2013]

Nyckelord: Lyxindex; risk; Sharpekvot; korrelation; Business and Economics;

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka huruvida så kallade ”lyxaktier” är mindre riskabla än andra aktier och om de i så fall även har högre Sharpekvot. Utöver det huvudsakliga syftet med uppsatsen har korrelationen mellan lyxaktierna beräknats, anledningen till detta var för att undersöka om ”lyxaktierna” är mer diversifierade än andra aktier eftersom de är hämtade från ett globalt index och är tillhör olika branscher. Av 25 utvalda ”lyxaktier” skapades en likaviktad portfölj. Denna portfölj jämfördes sedan med tio svenska branschindex, även ”lyxaktiernas” medelrisk och medelsharpekvot jämfördes med branschindexen. Tidsperioden som studien sträckte sig över var tio år, 1 januari 2002 till 31 december 2011. Resultatet visade att ”lyxaktier” inte har lägre risk utan tvärtom högre risk än vad många av jämförelseindexen hade. Dock var Sharpekvoten för lyxportföljen trots detta bland de högre i jämförelse mot indexen, tack vare dess höga avkastning under perioden. Medelsharpekvoten för ”lyxaktierna” var emellertid inte mer än åttonde högst på grund av deras höga risk. Korrelationen mellan ”lyxaktierna” visade sig vara ungefär lika stor som den mellan branschindexen, ”lyxaktier” är således inte bättre diversifierade än andra aktier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)