Utmaningar i säkerhetsvärlden : En uppsats om informationssäkerhet i organisationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Författare: Tony Schlyter; [2019]

Nyckelord: Informationssäkerhet;

Sammanfattning: Informationssäkerhet är ett område som står i fokus i daglig media och sannolikt kommer få allt större uppmärksamhet framåt. Den här uppsatsen ämnar belysa de utmaningar som organisationer upplever i förhållande till informationssäkerhet och de olika ramverk eller standarder som de behöver följa i sitt informationssäkerhetsprogram.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)