Vilka kategorier av ord/uttryck i läromedelstexter orsakar flest problem för andraspråkselever? : En undersökning bland pedagoger och andraspråkselever

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)