Den perfekta pedofilen : En diskursanalytisk studie av avhållsamma pedofilers bloggar

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Avhållsamma pedofiler – pedofiler som inte vill agera sexuellt gentemot barn – är en grupp som trots sin avhållsamhet riskerar att stigmatiseras på grund av sin pedofili. Med diskurs-analytisk metod analyseras bloggar skrivna av fem avhållsamma pedofiler, utifrån vilka subjektspositioner de intar och hur de konstruerar pedofili. Studien fann hur skribenterna positionerar sig som avhållsamma pedofiler, som personer som älskar barn, som stigmatiserade medlemmar av en förtryckt minoritet, som aktivister och som medlemmar i stöttande nätverk. De konstruerar också den typ av pedofil de inte är – pro-contacters – och förhåller sig till denna. Pedofili konstrueras som diagnos, som sexuell läggning, som en kamp mot ondska, och som något som inte är detsamma som sexuella övergrepp. Dessa diskursiva konstruktioner har sedan tolkats i förhållande till teorier om tabu och stigma, sexualitet som ett görande eller ett varande, samt motmakt, interpellation och positionering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)