Meddelande av delbeslut i lantmäteriförrättning. En studie av delbeslut i lantmäteriförrättning i förhållande till förvaltningslagen och dess krav på rättssäkerhet.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Författare: Martina Eriksson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)