Vikten av ett effektivt försvar - Om effektiviteten av försvarsåtgärder vid fientliga företagsförvärv i Sverige och USA

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)