En gustaviansk soffas resa genom två sekel : Efterforskningar, dokumentation och restaurering av en soffa från Löfstad slott

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

Sammanfattning:

Detta examensarbete handlar om en gustaviansk soffa från Löfstad slott. Jag vill visa på alla de förändringar en stoppad möbel kan genomgå under 200 år. Vad som är original och vad som senare tillkommit. I alla dessa spår efter renoveringar kan man söka information. Jag fann stolmakarens signatur vilket gjorde det möjligt att åldersbestämma soffans stomme och jag kunde efter noggrann undersökning konstatera att soffans stoppning var betydligt mycket yngre. Syftet var också att restaurera soffan, att klä om den i ett gammalt sidentyg och förse den med nya snörmakerier. I detta arbete var jag bunden till Emilie Pipers önskemål, Löfstad slotts sista ägarinna, att den för alltid skulle se ut såsom den gjorde när hon dog 1926. Vidare redovisas resultatet av mina efterforskningar om soffans historia och dess ägare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)