Trådlös bränsletrycksövervakning

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Författare: Mattias Forsberg; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: På bilar med insprutningsmotorer behövs oftast någon typ av justering av bränsletryck då olika typer av belastning behöver olika mycket bränsle. Mängden bränsle motorn får styrs till viss del av spridarnas öppentider samt storleken på spridarmunstyckena. Men öppentiderna kan inte vara hur långa som helst samt storleken på spridarmunstyckena kan inte vara allt för stor heller då man bara har en viss tid på sig att trycka in bränsle under insugstakten[1] samt att man inte vill trycka in allt för mycket bränsle heller beroende på belastningen på motorn. Just för den anledningen används oftasten bränsletrycksregulator för sänka bränsletrycket när belastningen är låg och höja bränsletrycket när belastningen är hög. De flesta bränsletrycksregulatorer som sitter som standard på bilar är inte justerbara utan har oftast bara ett fast arbetsområde som styrs med hjälp av vakuum. Börjar man ta ut mer effekt ur en motor kommer det att behövas mer bränsle och ett sätt att få in mer bränsle men ändå behålla spridare och bränslepump är att byta ut den fasta bränsletrycksregulatorn mot en justerbar vilket innebär att man kan ändra arbetsområdet för bränsletrycket och därigenom få in mer bränsle under samma öppentid på spridare, vilket kan behövas vid t.ex överladdning. Den här rapporten kommer gå igenom hur ett trådlöst övervakningssystem för kontroll av bränsletryck kan konstrueras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)