"Jag har just läst den vidrigaste bok jag någonsin stött på" . En studie av mottagandet av Nikanor Teratologens verk ur ett biblioteksinstitutionellt och ett litteratursociologiskt perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för ABM

Författare: Jerker Eriksson; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)