Ångström Small Radio Telescope

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

Sammanfattning:

For the Swedish Institute of Space Physics and Uppsala University, we have developed a working radio astronomy telescope capable of receiving the 21cm hydrogen line; the Ångström Small Radio Telescope. The work have resulted in a functional system for positioning the dish, with built in tracking of deep space objects and scanning functions, and signal reception with filtering, mixing and digital sampling. The system is controlled via a computer through an Internet connection.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)