Hur bedömer man behov som kolliderar? : En kvalitativ vinjett- och intervjustudie om biståndshandläggares hantering av etiska dilemman i ärenden där makar har olika behov och önskemål

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)