Fiberarmerad betong - Vidhäftning av kamstål i stålfiberarmerad betong

Detta är en M-uppsats från Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

Författare: Benjamin Kaufman; Simon Wingård; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)