Reimagining Systems Seven Strategies for a Sustainable Future

Detta är en L3-uppsats från Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)