En resa genom en kvartett

Detta är en Master-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

Författare: Linnea Andersson Meilink; [2018]

Nyckelord: stråkkvartett;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)