Dramapedagogen i roll som regissör : En studie av dramapedagogers regissörsroll i föreställningsarbete med barn och ungdomar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Författare: Malin Larsson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)