Intrångsundersökning vid upphovsrättsintrång

Detta är en C-uppsats från Lunds universitet/Department of Business Law

Sammanfattning: Intrångsundersökning är en civilrättslig åtgärd som gör det möjligt för en upphovsrättsinnehavare att säkra nödvändiga bevis som kan hjälpa denne att styrka intrång i sina rättigheter. En intrångsundersökning görs av kronofogdemyndigheten hos den person som misstänks ha gjort intrång i upphovsrättsinnehavarens rättigheter. De bevis som kan komma fram vid en intrångsundersökning kan sedan vara till nytta för upphovsrättsinnehavaren när denne sedan t.ex. försöker kräva skadestånd eller vitesförbud. Det finns också en annan sida av intrångsundersökningsinstitutet. Vid en intrångsundersökning finns det en risk för att företagshemligheter eller ett anonymitetsskydd röjs. En intrångsundersökning kan även ses som integritetskränkande, inte minst om den görs i en privatpersons bostad. Därför är det nu domstolarnas uppgift att vid ett yrkande om intrångsundersökning även pröva om det råder tillräcklig proportionalitet för en intrångsundersökning. Upphovsrättsinnehavarens behov av att intrångsundersökningen genomförs skall vägas mot den olägenhet intrångsundersökningen innebär för den som misstänks för upphovsrättsintrånget. I uppsatsen beskriver jag reglerna om intrångsundersökning vid upphovsrättsintrång och tar upp exempel på hur reglerna har tillämpats i vissa fall. Särskilt stor fokus kommer att läggas på den intressekonflikt som kommer till uttryck i flera delar av intrångsundersökningsinstitutet. Även om uppsatsen är inriktad på intrångsundersökningens funktion i upphovsrätten så kan den ändå vara läsvärd för den som vill veta mer om intrångsundersökningens funktion i övriga immaterialrättsliga lagar.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)