“JAG SER INTE KNIVEN, MEN DEN KAN FINNAS” : En kvalitativ intervjustudie om polisers egna tankar och resonemang om våldsanvändning i tjänsten

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Clara Asklund; Fanny Dahlén; Sandra Rhönnstad; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)