5 kap. 5 § 2 st. utlänningslagen : möjligheten att bevilja uppehållstillstånd till egna företagare. Ett förtydligande samt en kritisk analys av bestämmelsen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Gökhan Kizil; [2014]

Nyckelord: Förvaltningsrätt; migrationsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)